Get Adobe Flash player

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ปวงชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมงานทำบุญวันลอยกระทง ณ  วัดอริโซน่าธรรมาราม  เมืองแชนด์เลอร์  รัฐอริโซน่า  สหรัฐอเมริกา

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เชิญร่วมงานลอยกระทง ยิ่งใหญ่ตระการตา  วัดอริโซน่าธรรมาราม   ได้จัดกิจกรรมในเทศกาลวันลอยกระทงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย  ประเพณีวันลอยกระทง คือ การถวายประทีปโคมไฟเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  สังฆบูชา  เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนเองครอบครัว

 จึงขอเชิญสาธุชนทั้งหลาย  แต่งตัวแบบไทยๆ  เพื่อมาร่วมงานทำบุญวันลอยกระทง    และขอเชิญมาร่วมงานทำบุญดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่  ๑๒  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

 เวลา  09.00 นพุทธศาสนิกชน  พร้อมกัน  ณ วัดอริโซน่าธรรมาราม

 เวลา 10.00  น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต, ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์, พุทธศาสนิกชนทำวัตรเช้า
 เวลา 12.00 น.  พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีวันลอยกระทง,พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาประวัติความเป็นมาวันลอยกระทง, ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม,พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร
 - ประกอบพิธีลอยกระทง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  สังฆบูชา  (ทางวัดได้เตรียมกระทงให้กับพุทธศาสนิกชนทุกทาน)  เป็นอันเสร็จพิธีทางศาสนา

 ผู้ให้ประทีปโคมไฟ  ชื่อว่าให้จักษุ  บุคคลผู้นั้นจะมีปัญญาดี  มีจักษุคือตาอันเยี่ยมยอด  มีตาสว่างไสว  มีความรุ่งเรือง  มีความสุขสมหวัง  มีลาภ  มียศ  มีบริวารมากมาย

 ผู้ให้ทานในวัตถุอันเลิศ  บุญอันเลิศ  คือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ย่อมเจริญ

 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงอำนวยอวยพรให้ท่าน  พร้อมทั้งครอบครัว  จงพบแต่ความสุขความเจริญ  เจริญในธรรม เจริญในหน้าที่การงาน เจริญด้วยอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฏิภาณธนสารสมบัติ  ร่ำรวย  มีชัย  ปลอดภัย  ร่มเย็น  ตลอดจิรกาลนานเทอญ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมจองโรงทาน

วัดอริโซน่าธรรมาราม (480)883-2993
www.wataz.org

facebook.com/watarizona

Copyright © 2558. Arizona Dhammaram Monastery 14911 E. Chandler Heights Rd. Chandler, Arizona 85249 U.S.A.
วัดอริโซน่าธรรมาราม เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา