Get Adobe Flash player

 

พระอาจารย์สมัย  (จ่อย) สมาหิโต วัดป่าถ้ำขาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พระผู้สันโดษเรียบง่าย ลูกศิษย์ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร (ท่านสามารถอ่าน รับฟัง ดาวน์โหลด  ชีวประวัติท่านพระอาจารย์สมัย ในรูปแบบ MP3 ได้แล้ววันนี้) 

ท่านพระอาจารย์สมัย สมาหิโต นามเดิมท่านชื่อ สมัย นามสกุล พรมมหากุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๕    ตรงกับวันศุกร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปี มะโรง   บิดาชื่อ นายโอน พรมมหากุล    มารดาชื่อ       นางถนอม พรมมหากุล ณ บ้านเลขที่ ๒๔๙ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
  การบรรพชา
  อายุ ๑๖ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๑ ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดจอมศรี ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระครูชิโนวาทธำรง เป็นพระอุปัชฌาย์
  การอุปสมบท
  อายุ ๒๑ ปี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๖ ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร โดยมี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นประธานสงฆ์ พระพิศาลศาสนกิจ วัดสุทธิมงคล เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์แปลง สุนทโร (ปัจจุบันเป็น   พระครูอุดมธรรมสุนทร) วัดป่าอุดมสมพร เป็นพระกรรมวาจาจารย์
  ศึกษาธรรมกับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
  ภายหลังอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่ปฏิบัติธรรม ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร    รวมทั้งอุปัฏฐากรับใช้หลวงปู่ฝั้น ที่วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร และติดตามหลวงปู่ฝั้น ไปพักอยู่ที่วัดป่าถ้ำขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รวมทั้งได้ติดตามธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปตามสถานที่ต่างๆ ด้วย
    การมรณภาพ
  ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๐) ท่านพระอาจารย์สมัย สมาหิโต ป่วยเป็นมะเร็งในลำใส้ และได้ทำการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร จนมีอาการดีขึ้นตามลำดับ และได้มาพักรักษาตัว ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูริทัตตวปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จนเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๒๑.๓๐ น. ขณะที่ท่านกำลังเดินจงกรม เกิดมีอาการไอหนักขึ้นตามลำดับ คณะศิษย์จึงนำท่านส่งโรงพยาบาลจังหวัดปทุมธานี และท่านถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบในขณะนำตัวส่งโรงพยาบาล สิริรวมอายุได้ ๕๘ ปี ๓๘ พรรษา 
  พระอาจารย์สมัย สมาหิโต ท่านเป็นพระที่สันโดษ เรียบง่าย สมถะ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ปฏิบัติตามคำสอนของพระบูรพาจารย์ มีหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร เป็นต้น ท่านได้รับเอามรดกธรรมจากหลวงปู่ฝั้น อาจาโร มาเผยแพร่ให้แก่สานุศิษย์ทุกระดับชั้น ให้ได้รับซึ่งกระแสแห่งพระธรรมนั้น โดยสอนสั่งให้ทุกคนตั้งอยู่ในความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ให้ยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ให้หมั่นบำเพ็ญทาน รักษาศีล และบำเพ็ญภาวนา จึงนับว่าพุทธศาสนิกชน ได้สูญเสียพระมหาเถระกรรมฐานไปอีกองค์หนึ่ง  ท่านจึงเป็นพระมหาเถระผู้ควรแก่การเคารพแลสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่ง
 
ตะวัน คำสุจริต
รวมรวม/เรียบเรียง
๑๒ กันยายน ๒๕๕๒
 


ชีวประวัติพระอาจารย์สมัย สมาิหิโต
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คลิกเม้าส์ขวามือแล้ว เลือก save target as
เพื่อดาวน์โหลด

 

 

กราบขอบพระคุณ

พระศาสนดิลก (พรมมา จตฺตภโย)

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต)

วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร
วัดป่าถ้ำโพรง อ.ภูพาน จ.สกลนคร
พระอาจารย์บัณฑิต จนฺทวณฺโณ

วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

พระถาวร ถิรธมฺโม

วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลคร

พระกิจติศักดิ์ ถิรจิตฺโต

วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

Copyright © 2558. Arizona Dhammaram Monastery 14911 E. Chandler Heights Rd. Chandler, Arizona 85249 U.S.A.
วัดอริโซน่าธรรมาราม เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา