Get Adobe Flash player


   "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ลอยกระทงยิ่งใหญ่ ตระการตา" วัดป่าอริโซน่า  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานวันลอยกระทง (มีโรงทานอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน แจกฟรีทุกรายการ งานนี้ทุกท่านไม่ควรพลาด!!!)

ขอเชิญร่วมงานทำบุญ“วันลอยกระทง” 
และเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี
ณ  วัดป่าอริโซน่า  เมืองแชนด์เลอร์  รัฐอริโซน่า
ในวันอาทิตย์ที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๑  

   วัดป่าอริโซน่า  ได้จัดกิจกรรมในเทศกาลวันลอยกระทง  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย  ประเพณีวันลอยกระทงคือถวายประทีปโคมไฟเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  สังฆบูชา  เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนเองครอบครัว  ในการนี้ทางวัดป่าอริโซน่า  ได้ทำพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี  เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ  ของทางวัด  ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๑  นี้  "คุณยายสมคิด  ชัยนาม"  พร้อมคณะลูกหลาน  เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวันลอยกระทง 

กำหนดการ

          วันอาทิตย์ที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๑

   เวลา  ๐๙.๓๐  น.           พิธีเจริญพุทธมนต์ฉลององค์ผ้าป่าวันลอยกระทง
   เวลา  ๑๐.๐๐  น.           พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต,ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์,พุทธศาสนิกชนทำวัตรเช้า
   เวลา  ๑๒.๐๐  น.           พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีวันลอยกระทง,พระตะวัน ปัญญาวชิโร แสดงพระธรรมเทศนา  ๑  กันฑ์,ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม,พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร
-   ประกอบพิธีลอยกระทง  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  สังฆบูชา เป็นเสร็จพิธี

   จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ปวงชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี และร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

   “ผู้ให้ประทีปโคมไฟ  ชื่อว่าให้จักษุ  บุคคลผู้นั้นจะมีปัญญาดี  มีจักษุคือตาอันเยี่ยมยอด  มีตาสว่างไสว  มีความรุ่งเรือง  มีความสุขสมหวัง  มีลาภ  มียศ  มีบริวารมากมาย”

   “ผู้ให้ทานในวัตถุอันเลิศ  บุญอันเลิศคือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ย่อมเจริญแก่เขา”

   ขออนำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงอำนวยอวยพรให้ท่าน  พร้อมทั้งครอบครัว  จงพบแต่ความสุขความเจริญ  เจริญด้วยอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฏิภาณธนสารสมบัติ  ร่ำรวย  มีชัย  ปลอดภัย  ร่มเย็น  ตลอดจิรกาลนานเทอญ

วัดป่าอริโซน่า  480-718-9739
www.wataz.org    

ประธานดำเนินงาน
พระเรวัตร พลวุฑโฒ,พระตะวัน  ปัญญาวชิโร

ประธานผ้าป่าสามัคคีวันลอยกระทง
คุณยายสมคิด  ชัยนาม
คุณปราณี  ยอดเพชร

คณะกรรมการผ้าป่าสามัคคี

 

คุณสมศรี ชัม

คุณมาลัย  ไอซ์แมน

คุณนงลักษณ์  จักร์แก้ว

คุณบุญธรรม  ยืนยงสกุล

คุณหอม  เดี่ยวสูงเนิน

คุณวอล์เทอร์  บิแองโก

คุณนอร์แมน ไฟส์

คุณแฟงค์ โรลแมน

คุณธนัน  พลับประสิทธิ์

คุณพรรณี  พลับประสิทธิ์

คุณปราณี  ยอดเพชร

คุณสุดารัต  ฉายประเสริฐ

คุณปวีณา  เดลลุกกา

คุณอรวรรณ  มยุรา

คุณกิมซู  เซียง

คุณแพท  เซียง

คุณเนาวนิตย์  คีแกน

คุณแฟงค์  คีแกน

คุณพิศ  แมททินี

คุณจอร์น  แมททินี

คุณนันทพร  ตรีกมล

คุณอัญญารัตน์  ชมชื่น

คุณสก๊อต  เพียส

คุณมะลิวัลย์  เพียส

คุณสมเกียรติ  สวนคง

คุณจำเนียร  สวนคง

คุณกัลยา

คุณบ๊อบ

คุณชมพรรษ  นาคทอง

คุณคมกริช  โกรเจสตานิ

ร้านอาหารมงกุฏพาลี

ร้านอาหารโบลาไทย

ร้านอาหารไทยพอต

ร้านอาหารเลมนแกส

ร้านอาหารไทยเบสิล

ร้านอาหารสวัสดี

ร้านอาหารไทยรอยัลกิล

สวัสดีเรียลตี้

คุณดวงใจ  สวัสดิ์เรือง

คุณสมเกียรติ  จักร์แก้ว

คุณญาณี  เกิดไพโรจน์

คุณสุทัศน์  เดี่ยวสูงเนิน

คุณโฉมกมล  บิแองโก

คุณภัทริดา ไฟส์

คุณวิทยา  โรลแมน

คุณพิไลลักษณ์  บุตรี

คุณชาญ  สมบูรณ์ศิริ

คุณสุนีย์  สมบูรณ์ศิริ

คุณทองทิพย์  นิวแมน

คุณบ๊อบ  นิวแมน

คุณสุนาถ  แสตน

คุณศิรินภรณ์  สุขพันธ์

คุณกรรณิการ์ แมสเท่นบร๊ค

คุณบิว  โคเวอร์

คุณพิกุล  คิททิลสัน

คุณแสตน  คิททิลสัน

คุณคึกฤทธิ์  พันธุมโน

คุณสุรศักดิ์  วิเศษอนันตวงศ์

คุณวิไลศร  แทรน

คุณภัทริกา  วันนาราช

คุณสังวาล

คุณทัศน์

คุณสุรัตน์

คุณต๊ะ

คุณประภาส

คุณต๋อม

คุณวรรณดี  โกรเจสตานิ

 ร้านอาหารเบญจรงค์

ร้านอาหารไทยรามา

ร้านอาหารไทยเฮาส์

ร้านอาหารช้างไทย

ร้านอาหารไทยฮัท

ร้านอาหารทิพย์ไทย

 คุณจันตรี สุขผล

ร้านอาหารบางกอกคาเฟ่

 

 

รายนามเจ้าภาพโรงทานวันลอยกระทง

๑.โรงทานกล้วยแขก,ข้าวมันไก่
- คุณวอล์เทอร์-คุณโฉมกมล บิแองโก,คุณบุญธรรม-คุณญาณี ยืนยงสกุล,คุณสก๊อต-คุณมะลิวัล เพียส,คุณสุทัศน์-คุณหอม เดี่ยวสูงเนิน

๒.โรงทานขนมหวาน
- คุณชาญ-คุณสุนีย์ สมบูรณ์ศิริ,คุณนอร์แมน-คุณภัทริดา-น้องโอเว่น ไฟส์,คุณทิม-คุณสมศรี ชัม,คุณประครอง การ์แลนด์,คุณเรณู ซีกเลอร์,คุณพิกุล คิททิลสัน,คุณสุทัศน์-คุณหอม เดี่ยวสูงเนิน,คุณแหม่ม

๓.โรงทานน้ำดื่ม
- คุณปราณี ยอดเพ็ชร,คุณดวงใจ สวัสดิ์เรือง

๔.โรงทานไทยอีสาน ข้าวเหนียว ส้มตำ
- คุณไขศิริ อัคนิจ ไทลัทกิ,คุณศิรินภรณ์ สุขพันธ์,คุณกฤษณา,คุณสังวาล,คุณวิทยา-คุณแฟงค์ โรลแมน,คุณชมพรรษ นาคทอง,น้องบุ๋ม,น้องเร,คุณนอร์แมน-คุณภัทริดา-น้องโอเว่น ไฟส์

๕.โรงทานหอยทอด,ก๋วยจั๊บ ร้านอาหารมงกุฎพาลี
- คุณธนัน-คุณพรรณี พลับประสิทธิ์

๖.โรงทานก๋วยเตี๋ยวเป็ด ร้านอาหารเบญจรงค์
- คุณนันทพร ตรีกมล,คุณสุรัต-คุณต๊ะ-คุณปู

๗.โรงทานข้าวหมูแดง ร้านอาหารไทยเบสิล (สาขาแชนด์เลอร์)
- คุณสมเกียรติ-คุณนงลักษณ์-น้องคริส-น้องทิมโมตี้-น้องเทียร่า จักร์แก้ว

๘.โรงทานไก่ย่างเทริยากิ,ข้าวเหนียว
- คุณกัญญา วันนาเมกะ,คุณนวพันธ์-คุณเอมอร วิบูลเมธ,คุณประพาส-คุณธิดาภรณ์ พิกุลทอง

๙.โรงทานขนมครก ร้านอาหารโบลาไทย
- คุณสุดารัตน์ ฉายประเสริฐ,คุณสุนาถ แสตน

๑๐.โรงทานทอดมัน,หมี่กรอบ ร้านอาหารไทยรามา
- คุณเดฟ-คุณกรรณิการ์ แมสเท่นบรุ๊ก

๑๑.โรงทานลาบหมู
- คุณยุพา โฮสเลอร์

เจ้าภาพโรงทาน จองเพิ่มเติมได้จนถึงวันงาน


เพลงลอยกระทง


Loikratong Song

Copyright © 2558. Arizona Dhammaram Monastery 14911 E. Chandler Heights Rd. Chandler, Arizona 85249 U.S.A.
วัดอริโซน่าธรรมาราม เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา