Get Adobe Flash player

 

วัดป่าอริโซน่า  ร่วมกับสมาคมไทยแห่งรัฐอริโซน่า ขอเชิญพุทธศาสนิกชน  ปวงชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมงานทำบุญวันแม่แห่งชาติ ณ  วัดป่าอริโซน่า  14911 E. Chandler Heights Rd.  Chandler, AZ 85249

   มารดา  หรือแม่  คือผู้ให้กำเนิดบุตรธิดา  ท่านเป็นผู้ให้การเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น  พระพุทธเจ้าทรงตรัสยกย่องมารดาผู้ให้กำเนิดบุตรธิดาว่า  “มารดาบิดาเป็นเหมือนดั่งพระอรหันต์        เป็นพรหม  เป็นบุรพาจารย์  เป็นที่นับถือของบุตร  และเป็นผู้อนุเคราะห์บุตร  ผู้ใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยชอบธรรม  บัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้  เมื่อเขาละโลกนี้ไปแล้ว  ย่อมบันเทิงในสวรรค์”   เนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วัดป่าอริโซน่า  ร่วมกับสมาคมไทยแห่งรัฐอริโซน่า  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๓  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๓

   เวลา  ๐๙.๓๐  น.  พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน  ณ  วัดป่าอริโซน่า
-  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์/หรือกล่าวมงคลกถา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล  แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต,ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์,พุทธศาสนิกชนทำวัตรสวดมนต์เช้า

   เวลา  ๑๒.๐๐  น.  พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ    และบูชาพระคุณของแม่

   -  พระสงฆ์กล่าวธรรมกถา  “พระคุณแม่”  นั่งสมาธิภาวนา
  
-  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์,พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร,ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
  
- นายกสมาคมไทยแห่งรัฐอริโซน่าหรือผู้แทน  เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
  
- ผู้แทนวัดป่าอริโซน่าถวายพานพุ่ม,ผู้แทนสมาคมไทยฯ ถวายพานพุ่ม,นายกสมาคมไทยฯ กล่าวคำถวายพระพร      ในนามพสกนิกรชาวไทยแห่งรัฐอริโซน่า,  พิธีกราบขอพรพระคุณแม่  เป็นอันเสร็จพิธี
  
จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ปวงชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมงานมหากุศลในครั้งนี้  โดยพร้อมเพรียงกัน
  
“ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายของคนดี” “บรรดาบุตรทั้งหลาย  บุตรที่เชื่อฟัง (มารดาบิดา) เป็นผู้ประเสริฐ”

ภายในงานมีการออกโรงทานน้ำดื่ม  อาหาร  ขนมหวาน  แจกฟรีทุกรายการ

วัดป่าอริโซน่า  (480)718-9739

www.wataz.org - www.thaiarizona.com

 

Copyright © 2558. Arizona Dhammaram Monastery 14911 E. Chandler Heights Rd. Chandler, Arizona 85249 U.S.A.
วัดอริโซน่าธรรมาราม เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา