วัดป่าอริโซน่า
หน้าหลัก ประวัติ พระกรรมฐาน ธรรมะ ข่าว ลิ้งค ติดต่อเรา

คณะสงฆ์วัดสันติ เมืองแลนด์เดอร์ส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย จำนวน ๔ รูป นำโดยหลวงพ่อประดิษย์ และคณะ จะเดินทางมาเยี่ยมวัดป่าอริโซน่า ในวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.ซึ่งท่านจะเดินทางมาฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดป่าอริโซน่า ในการนี้จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร และทำบุญถวายทาน ตามสมควร ทั้งนี้พระสงฆ์จากวัดสันติ จะเดินทางกลับวัดจำนวน ๒ รูป อีก ๒ รูป พักปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าอริโซน่า จึงขอประกาศให้คณะศิษย์ คณะพุทธศาสนิกชน ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน

วัดป่าอริโซน่า
๑ มกราคม ๒๕๕๑

Copyright © 2007 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากจะคัดลอกข้อความจากเว็บไซต์ต้องอ้างอิงที่มา