Blue Flower

พูดถึงเรื่องกรรมบันดาล  ตัวอย่างเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น  ท่านไปบิณฑบาตเดินผ่านทุ่งนาไป  เจ้าของเขาไม่ต้องการให้ท่านเหยียบผ่านคันนาไป  เขาว่าทำคันนาเขาเสียหาย  เขาเอาขี้ไปราดตามคันนาไว้  ไม่ให้ท่านเดินผ่านมาบิณฑบาตที่นั่น  เขาโกรธเคียดให้ท่าน  สำหรับทานเฉยอยู่  ท่านไม่สนใจล่ะ....

แรงกรรม

               พูดถึงเรื่องกรรมบันดาล  ตัวอย่างเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น  ท่านไปบิณฑบาตเดินผ่านทุ่งนาไป  เจ้าของเขาไม่ต้องการให้ท่านเหยียบผ่านคันนาไป  เขาว่าทำคันนาเขาเสียหาย  เขาเอาขี้ไปราดตามคันนาไว้  ไม่ให้ท่านเดินผ่านมาบิณฑบาตที่นั่น  เขาโกรธเคียดให้ท่าน  สำหรับทานเฉยอยู่  ท่านไม่สนใจล่ะ

               แล้วสุดท้ายในที่สุดคนพวกนี้ก็เลยกลายเป็นคนบ้ากันทั้งครอบครัว  มันช่างเป็นไปต่างๆ นานา  ไม่เป็นบ้าก็เป็นใบ้  ที่เป็นหมดทั้งครอบครัว  เพราะพวกนี้ก็พลอยยินดีในเรื่องนี้ไปด้วย  แต่คนลงมือทำเป็นพ่อ

               พอพ่อแม่ครูจารย์มั่นออกมาบิณฑบาต  ท่านจึงเหยียบขี้ที่เขาเทลาดไว้เปอะเปื้อนเท้าไปหมด  เมื่อเป็นดังนั้นพวกคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันคงจะดีใจพลอยยินดีไปด้วย  คือ  สมรู้ร่วมคิดเป็นใจ  แล้วกรรมส่งผลให้เป็นบ้า  ผู้เฒ่าหัวหน้าครอบครัวก็เป็นบ้าแล้วลูกเต้าเกิดมาเป็นบ้าก็มี  เป็นใบ้ก็มี  คนดีๆ หาไม่ค่อยมีในบ้านนั้น  เป็นกันอยู่อย่างนั้น  จนชาวบ้านเขาลือกันว่าเป็นเพราะทำกับท่าน

               ตั้งแต่นั้นมาไม่มีจะกิน  ยากจน  คนเขาชี้หน้าด่าทอกันหมดทั้งหมู่บ้าน  เพราะใครๆ เขาก็รู้กันทั้งหมู่บ้านว่า  "ทำกรรมอันน่าทุเรศกับท่านอย่างนั้น"  เวลากรรมมันให้ผล  มันเป็นให้โลกเขาเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกัน  นี่แหละที่เรียกกันว่า  "กรรมตามทัน"

หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน
๑๓  มิถุนายน ๒๕๓๗